אירועי משפחות וילדים

כמה פעמים הגעתם לאירוע ועוד אירוע והרגשתם שהכל אותו הדבר ושאף המפעילים כבר חסרי כוחות, אצלנו האירועים מגוונים וגם ההורים נהנים, צוותים צעירים עם מוחות רעננים ואנרגיות בשמיים, מתן שירותים הן למגזר הפרטי והן לציבורי.